Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

                             NHỚ !


Nhớ em nhớ cả dáng hình

Cái miệng chúm chím mắt huyền lung linh

Đôi bàn tay nhỏ xinh xinh

Dở tìm cánh Phượng chúng mình năm xưa

Trách trời sao đổ cơn mưa

Làm em ướt áo ướt luôn trưa hè

Sắt se héo rũ ngọn tre

Ngày con sáo sậu sang sông lấy chồng

Em nói khi Cải có ngồng

Bến sông mình gặp nếu không đừng về

Tự em lập một câu thề

Mà từ dạo ấy bể dâu nơi nào

Sông quê sóng vẫn rì rào

Chân cầu bến đợi  thì thào lời yêu !!!

                                          (LG 25-4-2014)