Thứ Năm, 1 tháng 5, 2014


LÙA TRĂNG


Mượn mươi ngọn gió nồm nam

Lùa trăng thả xuống vai nàng làm tin

Ao làng bóng nước ngiêng in

Thẹn thò dải yếm đắm chìm mộng mơ

Tiếng đàn tắt lịm thẫn thờ

Nguyệt vờn ve vuốt đôi bờ vai yêu

Mơn man gió nói yêu kiều

Đôi làn môi thắm mỗi chiều nhớ nhau!


( LG 01-5-2014)