Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014


 

MƯU SINH


Em ơi ! anh đã nghỉ hưu

Chức quyền trả lại cho người đi sau

Anh về với những hàng cau

Nơi câu hò hẹn trước...Sau chúng mình !

Ra đi từ lúc bình minh

Hoàng hôn quay lại lối mòn ngày xưa

Dòng sông sao chẳng giống xưa ?

Tóc thề năm ấy bạc màu thời gian

Cuộc sống mình lại phải bàn

Mình thu nhập thấp phàn nàn làm chi

Đời thường sẽ lắm thị phi

Ốm đau bệnh tật những khi tuổi già

Em ơi ! đừng có kêu ca

Có sao dùng thế mình già rồi Em  !!!
                    LG-03-6-2014